Η Mazda στοχεύει σε ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050

Η Ιαπωνική μάρκα θα πραγματοποιήσει πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Γη, Ανθρώπους και Κοινωνία.

Η Mazda στοχεύει σε ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050

Η Ιαπωνική μάρκα θα πραγματοποιήσει πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Γη, Ανθρώπους και Κοινωνία.

Η Mazda δημοσίευσε την Έκθεση Αειφορίας για το 2021. Μέσα σε αυτή, η Mazda έχει διαμορφώσει τη βασική της πολιτική βιωσιμότητας και έχει εντοπίσει τα κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ιαπωνικής εταιρείας, συνδέοντάς τα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), όπως εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εταιρεία θα ενισχύσει τις συμμαχίες με τους υπάρχοντες συνεργάτες και θα διερευνήσει νέες συνεργασίες. Στο εξής, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση οκτώ θεμάτων βιωσιμότητας σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη Γη, τους Ανθρώπους και την Κοινωνία. Η Mazda θα τα αναλάβει όλα αυτά με στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050.

Γη

Οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τον πλανήτη μας στοχεύουν στην ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050 και στην κυκλοφορία των πόρων. Για την επίτευξη του στόχου της ουδετερότητας άνθρακα, η Mazda αναγνωρίζει τη σημασία της μείωσης των εκπομπών CO2  καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός οχήματος. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση πολλαπλών λύσεων που της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει διαφορετικές τεχνολογίες σύμφωνα με τις πηγές ενέργειας και τις μεθόδους παραγωγής ενέργειας κάθε περιοχής, τόσο από την προοπτική της αξιολόγησης “well-to-wheel” όσο και του κύκλου ζωής (LCA ).

Στον τομέα της κατασκευής και της εφοδιαστικής, ο Όμιλος Mazda προσπαθεί για μεγιστοποίηση της ενεργειακής αξίας και διαφοροποίησης, με στόχο να επιτύχει μειώσεις στις συνολικές παγκόσμιες εκπομπές CO2  από εργοστάσια και λειτουργίες logistics.

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας των πόρων για την υλοποίηση μιας κοινωνίας προσανατολισμένης στην ανακύκλωση, η Mazda έχει ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες που βασίζονται στα 3Rs – Reduce, Reuse & Recycle – για να ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση νερού, πλαστικού και άλλων πόρων σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός οχήματος. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες για να γίνουν οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές αναμένεται να επιτύχουν σημαντική μείωση των απωλειών ενέργειας και πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Άνθρωποι

Η Mazda αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι είναι ο πιο σημαντικός πόρος της. Ως εκ τούτου, στοχεύει στη βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων, ενισχύοντας ένα εταιρικό κλίμα που σέβεται τα διαφορετικά ταλέντα και αξίες.

Για τη Mazda, η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη είναι βασικά στοιχεία για την αύξηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό οδηγεί σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας, επιτρέποντάς τους να οικοδομήσουν ειδικούς δεσμούς με τη Mazda. Επιπλέον, η ανθρωποκεντρική προσέγγισή της ιαπωνικής μάρκας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σε κάθε στάδιο της ζωής του αυτοκινήτου.

Κοινωνία

Για να προωθήσει την προσπάθεια μιας κοινωνίας χωρίς τροχαία ατυχήματα, η Mazda έχει προσπαθήσει να αναπτύξει τεχνολογίες σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Mazda Proactive Safety. Η εταιρεία υιοθετεί τη στρατηγική Building Block Strategy σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη τεχνολογιών ασφάλειας.

Το μπλοκ βάσης περιλαμβάνει βασικές τεχνολογίες ασφάλειας, όπως η ιδανική θέση οδήγησης και η διάταξη του πεντάλ, η εξαιρετική ορατότητα και η διεπαφή ανθρώπου με μηχανή. Το μεσαίο μπλοκ περιλαμβάνει το i-Activsense της Mazda, μια σουίτα προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας που αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν ασφαλέστερα, πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Το ανώτερο μπλοκ είναι το Mazda Co-Pilot Concept με προηγμένη τεχνολογία υποστήριξης οδήγησης που θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμού του οδηγού καθώς και των γύρω οχημάτων και πεζών.

Η Mazda θα μεγιστοποιήσει επίσης τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών συνδεσιμότητας προκειμένου να διευρύνουν περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και των ανθρώπων με την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα μοντέλο κοινωνικής συνεισφοράς που θα προσφέρει ασφαλή και απεριόριστη κινητικότητα στους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται.

Γη, Άνθρωποι και Κοινωνία

Καθένας από αυτούς τους τρεις πυλώνες έχει δύο κοινές πρωτοβουλίες: βελτίωση της ποιότητας και διερεύνηση συνεργασιών για «συν-δημιουργία με άλλους». Η Mazda πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βελτιώσει την ποιότητα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της για να ικανοποιήσει τους πελάτες της.

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του τρέχοντος μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αντιπροσωπεύεται από το CASE (Connected technology, Autonomous driving technology, Shared services, and Electrification technology), η Mazda θα ενισχύσει τους δεσμούς με τους υπάρχοντες συνεργάτες και θα συνεχίσει να διερευνά νέες συνεργασίες, ακόμη και έξω από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Για να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη, η Mazda θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη γη, τους ανθρώπους και την κοινωνία με επιτάχυνση των πρωτοβουλιών της μαζί με συνεργάτες που μοιράζονται τον ίδιο τρόπο σκέψης και πάντα με βάση τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες που έχει καλλιεργήσει η εταιρεία μέχρι τώρα.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!