Πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού»: Βελτιώσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων

Στόχος της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι η εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού»: Βελτιώσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων

Στόχος της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι η εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Βελτιώσεις με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων στο πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού», για την ανάπτυξη του δικτύου δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, επιφέρει η τροποποίηση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σκοπός της δράσης «Φορτίζω Παντού» είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

Στόχος της δράσης είναι η εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον 4.500 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την αθροιστική εγκατεστημένη ισχύ των σημείων αυτών να ανέρχεται σε 300.000 kW.

Η δράση «Φορτίζω Παντού» χρηματοδοτείται με 80 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης λειτουργεί επίσημη διαδικτυακή πύλη (https://fortizopantou.gov.gr), ενώ ειδικά για την εξυπηρέτηση των ΟΤΑ στην υλοποίηση των ΣΦΗΟ με τη βοήθεια πρότυπων τευχών δημοπράτησης, δημιουργείται και γραφείο υποστήριξής τους (help desk).

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, σήμερα υπάρχουν στη χώρα μας 5.560 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, ενώ μέσω του προγράμματος «Φορτίζω Παντού» διασφαλίζεται η αναλογική ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης με τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να φορτίσουν απρόσκοπτα τα οχήματα τους.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!