Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ευφυών Μεταφορών: Πως προχωρούν οι διαδικασίες;

Tο Συμβούλιο Μεταφορών ενέκρινε την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, που πρότεινε η Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή οικονομία.

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Ευφυών Μεταφορών: Πως προχωρούν οι διαδικασίες;

Tο Συμβούλιο Μεταφορών ενέκρινε την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την ανάπτυξη των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, που πρότεινε η Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή οικονομία.

Ειδικότερα τον Δεκέμβριο του 2021 παρουσιάστηκε η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας με στόχος της να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος που έχει επιτευχθεί από το 2010, όπως η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, οι εφαρμογές κινητικότητας ως υπηρεσίες και η προσφορά στις πολυτροπικές μεταφορές.

Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών δεδομένων, εντάσσονται επίσης στους σκοπούς της πρότασης  που τροφοδοτούν αυτές τις υπηρεσίες. Για αυτόν τον λόγο, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα οφέλη και το κόστος από την προώθηση της συστηματικής και εναρμονισμένης ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, στο κείμενο της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου διατηρείται η φιλοδοξία με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί με σταδιακό τρόπο.

Με την πρόταση της Επιτροπής σε σύγκριση με την ισχύουσα οδηγία, διατηρείται η σημαντική πρόοδος που σημειώνεται, ενώ παράλληλα ενισχύεται η θέση των κρατών μελών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της γεωγραφικής κάλυψης και του χρονοδιαγράμματος των δεδομένων και των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται.

Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα

Με αυτόν τον τρόπο, στο κείμενο του Συμβουλίου γίνεται διάκριση μεταξύ, της πολιτικής απόφασης για τους απαραίτητους τύπους δεδομένων και τις υπηρεσίες καίριας σημασίας που πρέπει να διατίθενται, που καθορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας και μπορούν να τροποποιηθούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, και, αφετέρου, των ζητημάτων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της χωροχρονικής κατανομής, που θα προσδιοριστούν με εκτελεστική πράξη η οποία θα συνοδεύει την εν λόγω πολιτική απόφαση.

Επίσης, το κείμενο της γενικής προσέγγισης αποσαφηνίζει και διευκρινίζει τις διάφορες διατάξεις της πρότασης, και ιδίως όσον αφορά την προσωρινή αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το ζήτημα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι αρχές που ισχύουν για την κατάρτιση προδιαγραφών.

Με την έγκριση της, η Προεδρία του Συμβουλίου θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο (τριμερείς διάλογοι), μόλις το τελευταίο εγκρίνει επίσης τη θέση του.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!