Ταξινόμηση οχημάτων: Μόνο ψηφιακά μέσω του gov.gr από 16 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αφορά σε όλες τις κατηγορίες καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στη χώρα μας.

Ταξινόμηση οχημάτων: Μόνο ψηφιακά μέσω του gov.gr από 16 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αφορά σε όλες τις κατηγορίες καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στη χώρα μας.

Η έκδοση και η διακίνηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων για τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω του gov.gr, από το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια, να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος και να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την διαδικασία, προς όφελος των επιχειρήσεων, των πολιτών, των τελωνειακών Αρχών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Μόνο το 2022, ταξινομήθηκαν σχεδόν 290.000 οχήματα και μέχρι σήμερα οι συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των οχημάτων εκτύπωναν και διακινούσαν περισσότερα από 800.000 έγγραφα το χρόνο!

Θυμίζουμε πως το ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 19/5/2023 μέχρι τις 15/9/2023.

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αφορά σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων (καινούρια και μεταχειρισμένα) που εισάγονται στη χώρα μας και με αυτό εκτελούνται οι απαραίτητες ενέργειες μέχρι την οριστικοποίησή του και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, για τη χορήγηση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

Με την ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων γίνεται δυνατή η συστημική ακολουθία ελέγχων και διασφαλίζεται η επικοινωνία διαφορετικών συστημάτων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ ελέγχεται αυτόματα η τήρηση των προϋποθέσεων και των προαπαιτούμενων περιορισμών (π.χ. για οχήματα πολυτέκνων ή και ΑμεΑ) και συγχρόνως παρέχεται διαβαθμισμένη πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων μερών στα απαραίτητα στοιχεία.

Καταργείται επίσης η προσκόμιση στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών των ακόλουθων πέντε δικαιολογητικών:

• πιστοποιητικό ταξινόμησης,
• πιστοποιητικό συμμόρφωσης (για τα καινούργια οχήματα),
• έγκριση τύπου οχήματος,
• τιμολόγια πώλησης,
• αποδεικτικό πληρωμής τελών αδείας (για τις περιφέρειες που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω RF).

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και εταιρείες διεκπεραίωσης, εισέρχονται στο gov.gr επιλέγοντας την κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία», ακολούθως την υποκατηγορία «Οχήματα» και στη συνέχεια «Ταξινόμηση Οχήματος». Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας να λάβουν και να εκτυπώσουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος, το οποίο εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Gov.gr και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Ειδικά σε ότι αφορά στα μοτοποδήλατα, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από τα Τμήματα Τροχαίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν και εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του gov.gr, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να το προσκομίσουν στα Τμήματα Τροχαίας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!