Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Ωρωπού έως 15 Σεπτεμβρίου

Ο προσωρινός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας θα ισχύσει από 21/8 έως 15/9.

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôçí ëåùöüñï Ðïóåéäþíïò, óôçí ðåñéï÷Þ äÞìïõ Áëßìïõ, ëüãù åêôÝëåóçò åñãáóéþí ôïðïèÝôçóçò ðåæïãÝöõñáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 5 Éïõíßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Ωρωπού έως 15 Σεπτεμβρίου

Ο προσωρινός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας θα ισχύσει από 21/8 έως 15/9.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πραγματοποιηθεί προσωρινός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, από το ύψος της χ/θ (χιλιομετρικής θέσης) 35,100 έως και τη χ/θ 37,100, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω εκτέλεσης εργασιών σε στηθαία ασφαλείας, από την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και κατά τις ώρες 21.00 έως 06.00 της επομένης.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!