Η πολιτική της ΚΕΔΕ για τα Άτομα με Αναπηρία

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Η πολιτική της ΚΕΔΕ για τα Άτομα με Αναπηρία

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ

Η ΚΕΔΕ , η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχει δημιουργήσει το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» και το έχει υποβάλλει για δημόσια διαβούλευση από το 2020. Το σχέδιο περιλαμβάνει χρήσιμες και ουσιαστικές προτάσεις με βάση 6 πυλώνες και έχει 30 στόχους που θα συμβάλλουν στην μετατροπή της χώρας σε προσπελάσιμη και χωρίς εμπόδια για όλους.

Οι 6 πυλώνες είναι: Το Κράτος στην υπηρεσία του ΑμεΑ, Δικαιότερο φορολογικό σύστημα, Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Φυσικά και αντιληπτικά προσβάσιμος πολιτισμός για όλους, Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης, Αντιλαμβανόμαστε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τις συναρμοδιότητες ως ευκαιρίες συνεργασίας. Η αντιμετώπιση είναι ολιστική και περιλαμβάνει ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ενδεικτική είναι η πρόταση για εκπόνηση του Εθνικού προγράμματος «Προσπελάσιμη Ελλάδα 21- 27» με κονδύλια από ΕΣΠΑ 21-27.

Επιπλέον το σχέδιο περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων µε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους, τη μέριμνα για ασθενείς ΑμεΑ σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες και ΠΜΥ και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μετατραπούν οι νοσοκομειακές δομές φιλικές προς τους ασθενείς αυτούς. Επίσης θα χρειαστεί ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις γυναικολογικές εξετάσεις των ΑμεΑ, αλλά και ειδική μέριμνα για την ευκολότερη πρόσβαση των ΑμεΑ στην οδοντιατρική περίθαλψη και στα ΤΕΠ.

Σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες στην επαρχία, προβλέπεται ειδικός σχεδιασμός και ανάθεση μελετών ΣΒΑΚ (fast track) που θα αναδείξουν τα προβλήματα και θα προτείνουν λύσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμα ειδική μέριμνα για την ψηφιακή χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης και να δρομολογηθούν οι προϋποθέσεις ad hoc χορήγησης με την Κάρτα Αναπηρίας. Επιπλέον, η Κάρτα Αναπηρίας, το μοναδικό και αδιαμφησβήτητο μέσο απόδειξης της αναπηρίας, θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα βιομετρικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά τύπου wallet που θα την μετατρέπουν σε «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ή» ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΑμεΑ», όπου και όταν χρειαστεί.

Στις 19 Μαΐου 2021, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. ζήτησε ομόφωνα την εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 4784/2021 που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης, σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μ. από τις ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία από το σύνολο των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της Επικράτειας, την τοποθέτηση σήμανσης στα όρια των ραμπών και σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών, τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία και εφαρμογή του νόμου και επιτόπιες αυτοψίες και τεχνικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Ζήτησε ακόμα τη συνεργασία των Δήμων με τους φορείς ΑμεΑ για την υποβοήθηση και κατανόηση των παρεμβάσεων.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!