Καταργείται η διυπουργική επιτροπή για την οδική ασφάλεια

Ποιο όργανο θα αναλάβει το έργο συντονισμού και επίβλεψης των σχετικών δράσεων

Καταργείται η διυπουργική επιτροπή για την οδική ασφάλεια

Ποιο όργανο θα αναλάβει το έργο συντονισμού και επίβλεψης των σχετικών δράσεων

Λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμανλής έφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα της εποπτεύουσας αρχής των δράσεων για τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων.

Κατά την εισήγησή του, ο κ. Καραμανλής πρότεινε την κατάργηση της υφιστάμενης διυπουργικής επιτροπής και τη σύσταση της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, της οποίας θα προΐσταται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τα μέλη της θα προέρχονται από υπουργεία με αρμοδιότητα επί θεμάτων οδικής ασφάλειας, όπως το Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η Κυβερνητική αυτή Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο, θα αξιολογεί τις προτάσεις για τη βελτίωσή του, θα εγκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια, καθώς και την αναθεώρησή του.

«Η έννοια της Οδικής Ασφάλειας και η εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί μια συστηματική μέθοδο εργασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στην καλή ανάλυση δεδομένων και την τεκμηρίωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
Να παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των δράσεων και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία των φορέων που έχουν αναλάβει την κοινή ευθύνη να μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων», ανέφερε.

Ένας από τους κύριους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Οδική Ασφάλεια είναι η μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών από τροχαία κατά 50% έως το 2030. Την περασμένη δεκαετία (2010-2019) καταγράφηκε μεν μείωση του αριθμού των θυμάτων κατά 43%, όμως αυτό οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των μετακινήσεων από την οικονομική κρίση και όχι στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!