Νέα δεδομένα στις θεωρητικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών

Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων επιταχύνει τις εξελίξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Νέα δεδομένα στις θεωρητικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών

Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων επιταχύνει τις εξελίξεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Προχωρά η νέα διαδικασία εξέτασης υποψήφιων οδηγών που προβλέπει ο ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με Ασφάλεια. Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών», που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ο οποίος θα τοποθετηθεί στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

Η σχετική εγκύκλιος υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο και απευθύνεται στις Περιφέρειες της χώρας όπου διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις.

Με βάση το περιεχόμενό της, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, εντός έξι (6) μηνών, του εξής εξοπλισμού:
• «Φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας»
• «Οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού»
• «φορητής κάμερας λήψης φωτογραφιών» και
• των «καρτών μνήμης»

Με τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικεία Περιφέρεια ενημερώνει την Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ μεριμνά για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων υπαλλήλων με σκοπό την ορθή χρήση του εξοπλισμού και ιδιαίτερα της «φορητής συσκευής ανίχνευσης επικοινωνίας».

Με αφορμή την απόφαση ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των καμερών και των συσκευών ανίχνευσης επικοινωνίας στις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων, διαμορφώνουμε συνθήκες διαφάνειας σε μια διαδικασία που αξιολογεί τις γνώσεις των υποψήφιων οδηγών. Η χρήση των τεχνολογικών μέσων θα συμβάλει ώστε να εξαλειφθεί το περιθώριο προσφυγής σε αθέμιτες πρακτικές που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Η Οδική Ασφάλεια ξεκινάει από την εκπαίδευση και στόχος του νέου συστήματος που θεσπίζουμε είναι τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα να είναι καλά προετοιμασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει».

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!