Τροχαίες παραβάσεις: Ψηφιακά πρόστιμα μέσα από SMS και email

Οι τροχαίες παραβάσεις πλέον δεν είναι έντυπες, αλλά ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται σε μορφή SMS και email στους παραβάτες.

Τροχαίες παραβάσεις: Ψηφιακά πρόστιμα μέσα από SMS και email

Οι τροχαίες παραβάσεις πλέον δεν είναι έντυπες, αλλά ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται σε μορφή SMS και email στους παραβάτες.

Προς κατάργηση οδηγούνται οι έντυπες κλήσεις από την Τροχαία, καθώς εγκαινιάζεται το νέο Σύστημα Διαχείρισης για τις τροχαίες παραβάσεις.

Το σύστημα αυτό θα καταγράφει ψηφιακά κάθε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέσα σε μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line).

Την στιγμή που καταγράφεται επομένως η όποια παράβαση και «κόβεται» η κλήση, περνάει αυτόματα σε ειδική πλατφόρμα όπου είναι αδύνατο για κάποιον να παρέμβει και να την διαγράψει. Φυσικά, η πλατφόρμα αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο διαθέσιμη για το προσωπικό της τροχαίας αστυνομίας, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της υπηρεσίας του.

Κατά τη διαδικασία της βεβαίωσης παράβασης, οι αστυνόμοι υποχρεούνται να εισέρχονται στο Police on Line με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να συμπληρώνουν όλα τα απαιτούμενα πεδία στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Μπορούν μάλιστα να αντλήσουν πληροφορίες από φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης επεξεργασίας των δεδομένων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εύρεση και η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του παραβάτη και των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας, διενεργείται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕμεΠ). Σε περίπτωση που δεν εξακριβωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραβάτη ή αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παύει η διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης αυτής.

Στη συνέχεια καταχωρείται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παράβασης, καθώς και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Οι τροχαίες παραβάσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική θύρα του παραβάτη και φέρουν τα χαρακτηριστικά εγγράφου Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ο παραβάτης ενημερώνεται με SMS και email για την παράβαση.

Το πρόστιμο, τέλος, μπορεί να πληρωθεί και ηλεκτρονικά, σε περιπτώσεις που υπάρχουν δυνατότητες Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!