ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το “Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης”

Σε ποιους τομείς δίνει έμφαση το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με στόχο τις βιώσιμες μεταφορές στη χώρα μας.

ΥΠΕΝ: Σε δημόσια διαβούλευση το “Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης”

Σε ποιους τομείς δίνει έμφαση το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με στόχο τις βιώσιμες μεταφορές στη χώρα μας.

Μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο ypen.gov.gr, το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Πρόκειται για ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε όλους τους τομείς μεταφορών, με στόχο τόσο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων όσο και τη στήριξη της «πράσινης» οικονομίας.

Σκοπός του ολιστικού αυτού Σχεδίου είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον εξηλεκτρισμό όλων των τομέων μεταφορών και για αυτό κινείται σε 3 βασικές διαστάσεις:

  1. Την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών φόρτισης
  2. Τον εξηλεκτρισμό των υφιστάμενων στόλων οχημάτων και μέσων μεταφορών
  3. Την ανάπτυξη του οικοσυστήματος γύρω από αυτήν την αγορά, με στόχο την παροχή έξυπνων λύσεων στις νέες ανάγκες που φέρνει μαζί της η ηλεκτροκίνηση

Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης γίνεται σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και στόχο έχει να διασφαλίσει τη συνέχεια στις πολιτικές προώθησης της ηλεκτροκίνησης που υλοποιούνται τα τελευταία 4 χρόνια.

Το σχέδιο αυτό καταλήγει, μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και έπειτα από στοχευμένες δράσεις απευθείας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε ένα πλέγμα πολιτικών που πρέπει να υλοποιηθεί σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι προτεινόμενες πολιτικές καλύπτουν και τις 3 αυτές διαστάσεις, περιλαμβάνοντας διαφόρων ειδών μέτρα, τα οποία λαμβάνουν τη μορφή:

  • κινήτρων όπως η συνέχιση υφιστάμενων προγραμμάτων επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με παράλληλη απόσυρση παλαιών οχημάτων ή ο σχεδιασμός νέων που θα απευθύνονται σε ιδιωτικούς στόλους οχημάτων, καθώς και η υποστήριξη έργων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη δημιουργία υποδομών φόρτισης,
  • θεσμικών παρεμβάσεων όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εξηλεκτρισμό των δημόσιων στόλων, η ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για τη σύνδεση και τροφοδοσία των υποδομών φόρτισης, και
  • αντικινήτρων για τη χρήση συμβατικών οχημάτων, όπως η δημιουργία low emission zones με διόδια για τα συμβατικά οχήματα σε κέντρα πόλεων ή νησιωτικούς οικισμούς.

Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, θεσπίζει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένους στόχους για τις αναγκαίες δημόσια προσβάσιμες υποδομές φόρτισης που θα εξυπηρετούν τις οδικές μεταφορές, με χρονικά ορόσημα το 2025, 2030 και 2035. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους τους εθνικούς στόχους για ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα καθώς και στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας έτσι τη στοχοθεσία για την ηλεκτροκίνηση, αποτελώντας την πυξίδα των πολιτικών της χώρας στον τομέα αυτό τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμη μέτρων “Fit for 55”, προβλέπεται η δημιουργία ενός τουλάχιστον σημείου φόρτισης ισχύος 150 kW ανά 60 km στις εθνικές οδούς και τους αυτοκινητοδρόμους μέχρι το 2025 και η πώληση αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων μηδενικών ρύπων από το 2030 – αν και αυτό μπορεί να ισχύσει τελικά από το 2035.

Κατεβάστε εδώ το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης.

Mercedes EQS 450+
Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!