Σκρέκας: Απαιτείται αρκετή δουλειά σχετικά με τα απόβλητα των μπαταριών

H μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των μπαταριών απασχόλησε τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκρέκας: Απαιτείται αρκετή δουλειά σχετικά με τα απόβλητα των μπαταριών

H μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των μπαταριών απασχόλησε τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η διαμόρφωση της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 και η πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών ήταν τα τρία κύρια θέματα της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση.

Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, κατά την παρέμβασή του, ο κ. Σκρέκας εκτίμησε ότι απαιτείται ακόμη αρκετή δουλειά, προκειμένου το σχέδιο κανονισμού να καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο λειτουργικών κανόνων που να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη και δίχως να αμφισβητούνται τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Επιτροπής προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος

Η Επιτροπή προτείνει έναν ενιαίο κανονισμό που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, καθορίζοντας:

– Απαιτήσεις βιωσιμότητας και ασφάλειας, όπως κανόνες για το αποτύπωμα άνθρακα, ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο, κριτήρια επιδόσεων και ανθεκτικότητας και παραμέτρους ασφάλειας·

– Απαιτήσεις επισήμανσης και ενημέρωσης, όπως η αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών·

– Διατάξεις για τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως απαιτήσεις σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, την οργάνωση και τους στόχους για τη συλλογή αποβλήτων μπαταριών, την απόδοση ανακύκλωσης και την ανάκτηση υλικών·

– Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων όσον αφορά την επιβολή των απαιτήσεων για τα προϊόντα και των συστημάτων δέουσας επιμέλειας·

– Ηλεκτρονικό σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία του διαβατηρίου μπαταριών·

– Υποχρεωτικές πράσινες δημόσιες συμβάσεις·

– Άλλες διατάξεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επιβολής, κανόνες σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την εποπτεία της αγοράς και τα οικονομικά μέσα.

Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. επικεντρώθηκε και στη συμμαχία για την απαλλαγή των μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές (Transport Decarbonisation Alliance – TDA) , με τον κ. Σκρέκα να επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού των οχημάτων και της ταχύτερης εισαγωγής αυστηρότερων ορίων εκπομπών. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στον Κανονισμό Ταξινομίας (EU Taxonomy), τονίζοντας πως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των κρατών-μελών, προκειμένου να επιταχύνουν την ενεργειακή και πράσινη μετάβασή τους με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για τον φιλόδοξο προγραμματισμό της Ελληνικής Κυβέρνησης, με κεντρικούς πυλώνες την απολιγνιτοποίηση και την αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την ανάγκη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης υποδομών φυσικού αερίου ως μεταβατικού καύσιμου.

Στη Σύνοδο, τέλος, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, και επιμέρους θέματα, όπως η πρόληψη της απάτης σε σχέση με τα βιοκαύσιμα (βιοντίζελ), αλλά και η αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!