Πιο αυστηρά τα πρότυπα Euro 7

Παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρότυπα Euro 7 για τη μείωση της εκπομπής ρύπων των νέων μηχανοκίνητων οχημάτων που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο αυστηρά τα πρότυπα Euro 7

Παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πρότυπα Euro 7 για τη μείωση της εκπομπής ρύπων των νέων μηχανοκίνητων οχημάτων που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τα πρότυπα Euro 7 για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα που πωλούνται στην ΕΕ. Ενώ οι κανόνες για τις εκπομπές CO2 θα προωθήσουν την εξέλιξη οχημάτων μηδενικών ρύπων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα είναι πολύ πιο καθαρά, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2035, όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές CO2. Ωστόσο, το 2050, πάνω από το 20% των αυτοκινήτων και των φορτηγών και πάνω από το ήμισυ των βαρύτερων οχημάτων αναμένεται ότι θα συνεχίζουν να εκπέμπουν ρύπους. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία εξακολουθούν επίσης να προκαλούν ρύπανση από τα φρένα και τα ελαστικά. Οι κανόνες Euro 7 θα μειώσουν όλες αυτές τις εκπομπές και θα διατηρήσουν τα οχήματα προσιτά στους καταναλωτές, όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση Euro 7 αντικαθιστά και απλοποιεί τους προηγούμενους κανόνες εκπομπών ρύπων Euro 6 για αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία και Euro VI για φορτηγά και λεωφορεία. Οι κανόνες των προτύπων Euro 7 θέτουν τα όρια εκπομπών για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, υπό ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Οι νέοι κανόνες είναι ουδέτεροι ως προς το καύσιμο και την τεχνολογία, θέτοντας τα ίδια όρια ανεξάρτητα από το αν το όχημα χρησιμοποιεί βενζίνη, ντίζελ, ηλεκτρικά συστήματα κίνησης ή εναλλακτικά καύσιμα.

Στόχος είναι αυτά τα μέτρα να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από όλα τα νέα οχήματα: με τη διεύρυνση του φάσματος των συνθηκών οδήγησης που καλύπτονται από τις δοκιμές σε δρόμους. Αυτές θα αντικατοπτρίζουν πλέον καλύτερα το φάσμα των συνθηκών που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασιών έως και 45 βαθμών Κελσίου ή σύντομων διαδρομών που είναι χαρακτηριστικές των καθημερινών μετακινήσεων.

Euro 7

Τα όρια θα γίνουν πιο αυστηρά για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, ενώ τα χαμηλότερα υφιστάμενα όρια για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά θα ισχύουν πλέον ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιεί το όχημα. Οι νέοι κανόνες θέτουν επίσης όρια εκπομπών για ρύπους που δεν είχαν ρυθμιστεί προηγουμένως, όπως οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου από τα βαρέα οχήματα.

Οι κανόνες των προτύπων Euro 7 θα είναι τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα εκπομπών που θα προχωρήσουν πέρα από τη ρύθμιση των εκπομπών από τις εξατμίσεις και θα θέσουν πρόσθετα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων από τα φρένα, καθώς και κανόνες για τις εκπομπές μικροπλαστικών από τα ελαστικά. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών.

Όλα τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι μέχρι σήμερα. Η συμμόρφωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά θα ελέγχεται μέχρι τα οχήματα αυτά να συμπληρώσουν 200.000 χιλιόμετρα και 10 έτη ηλικίας. Αυτό διπλασιάζει τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που ισχύουν βάσει των κανόνων Euro 6/VI (100.000 χιλιόμετρα και 5 έτη ηλικίας). Παρόμοιες αυξήσεις θα πραγματοποιηθούν και για τα λεωφορεία και τα φορτηγά.

Euro 7

Οι νέοι κανόνες θα ρυθμίζουν την ανθεκτικότητα των μπαταριών που είναι εγκατεστημένες σε αυτοκίνητα και φορτηγά, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα μειώσει επίσης την ανάγκη αντικατάστασης των μπαταριών στην αρχή της ζωής ενός οχήματος, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για νέες κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών.

Οι κανόνες Euro 7 θα διασφαλίσουν επίσης ότι τα οχήματα δεν θα αλλοιώνονται και ότι οι εκπομπές θα μπορούν να ελέγχονται από τις αρχές με εύκολο τρόπο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες στο εσωτερικό του οχήματος για τη μέτρηση των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ενόψει της έγκρισής της από τους νομοθέτες.

Το 2035, το Euro 7 θα μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατά 35% σε σύγκριση με το Euro 6 και κατά 56% σε σύγκριση με το Euro VI από τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Ταυτόχρονα, η εκπομπή σωματιδίων από τις εξατμίσεις θα μειωθούν κατά 13% από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά και κατά 39% από τα λεωφορεία και τα φορτηγά, ενώ η εκπομπή σωματιδίων από τα φρένα των αυτοκινήτων θα μειωθούν κατά 27%.

Euro 7

Μετά το σκάνδαλο Dieselgate, η Επιτροπή εισήγαγε νέες δοκιμές για τη μέτρηση των εκπομπών στο δρόμο (μέθοδος RDE) και αύξησε τις εξουσίες των κρατών μελών και της Επιτροπής για την εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα οχήματα είναι τόσο καθαρά όσο αναμενόταν από τα πρότυπα Euro 6.

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική ΜΚΟ Transport & Environment (T&E) χαρακτήρισε την πρόταση Euro 7 «σοκαριστικά αδύναμη» και δήλωσε ότι είναι κρίσιμο πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει τα πρότυπα αυτά ή απλώς να τα απορρίψει.

Euro 7

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!