ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Απέκτησε το 100% της θυγατρικής της, Lion Rental

Τo deal ανήλθε στο ποσό των 7.700.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Απέκτησε το 100% της θυγατρικής της, Lion Rental

Τo deal ανήλθε στο ποσό των 7.700.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Έπεσαν οι υπογραφές από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στο οριστικό συμφωνητικό αγοράς και απόκτησης των μετοχών από τον μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας «LION RENTAL», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Τo deal ανήλθε στο ποσό των 7.700.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν των ανωτέρω, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατέστη μοναδική μέτοχος της LION RENTAL, «έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω θυγατρικής, τα οποία ενσωματώνονται σε 1.863.354 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη».

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., είναι η επίσημη, αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της PORSCHE AG και της SIXT, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ, με τρεις κάθετες μονάδες Yamaha και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.motodirect.gr.

ΠΗΓΗ: powergame.gr

 

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!