ΑΑΔΕ: Έλεγχοι για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα ΙΧ

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά σε συστηματικούς ελέγχους για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα ΙΧ.

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα ΙΧ

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά σε συστηματικούς ελέγχους για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα ΙΧ.

Στο στόχαστρο οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αφήνοντας απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας και μη ασφαλίζοντας τα οχήματά τους. Η ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα «εντοπίζουν» ηλεκτρονικά τα ανασφάλιστα οχήματα και όσα δεν έχουν πληρωμένα τέλη για το τρέχουν έτος ή τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο θα ισχύει και για τα οχήματα που ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα διατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων».

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι, η άντληση των πληροφοριών που απαιτούνται (ο τύπος του οχήματος, αν το όχημα έχει διαγραφεί, βρίσκεται σε ακινησία ή έχει δηλωθεί ως κλαπέν, αν είναι ασφαλισμένο και αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας) για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών. για τη μεταβίβαση οχημάτων και την χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς στο gov.gr για τους πολίτες και τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών. Οι μεταβιβάσεις, θα ολοκληρώνονται μόνο σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταβίβαση θα “παγώνει”.

Με βάση τη σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 32412/ΕΞ/2.8.2022) του Υπουργού Επικρατείας, σκοπός της εν λόγω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι και η “αναγκαιότητα ελέγχου ότι έχουν καταβληθεί προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση οχήματος”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, το Υπουργείο Μεταφορών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον ανωτέρω σκοπό.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!