ΔΕΗ: Δέσμευση για μείωση των εκπομπών με το πρότυπο Net-Zero του SBTi

Η ΔΕΗ δεσμεύεται στο Science Based Targets initiative (SBTi), να συμμετέχει στην προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C.

ΔΕΗ: Δέσμευση για μείωση των εκπομπών με το πρότυπο Net-Zero του SBTi

Η ΔΕΗ δεσμεύεται στο Science Based Targets initiative (SBTi), να συμμετέχει στην προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C.

Η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε πρόσφατα στην πρόκληση του Science Based Targets initiative (SBTi), για τον καθορισμό  βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων  στόχων μείωσης  των εκπομπών βάσει του Προτύπου Net-Zero (καθαρών μηδενικών εκπομπών), σύμφωνα τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη.

Είναι γεγονός ότι, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται αναγκαία η ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Σκοπός της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι:

 

Η ΔΕΗ,

  • να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C – της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης ομάδας εταιρειών στον κόσμο, που ευθυγραμμίζονται με αυτό τον στόχο συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το ήμισυ για το 2030 σε σχέση με το 2020,
  • να θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους (5-10 έτη) και στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΔΕΗ, συμμετέχει πλέον στο SBTi, στο UN Global Compact, στη συμμαχία We Mean Business, αλλά και στην εκστρατεία  Race to Zero που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Το επόμενο βήμα είναι η ΔΕΗ να αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους, οι οποίοι θα υποβληθούν για επίσημη επικύρωση στο SBTi. Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της είναι η εφαρμογή του “Green Deal” στο χαρτοφυλάκιο των μονάδων παραγωγής της Επιχείρησης, το οποίο συνίσταται στη σταδιακή κατάργηση των λιγνιτικών μονάδων με παράλληλη ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστώντας τις τελευταίες ως την κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού.

Ακολούθως, θέτοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα του μοντέλου μετάβασής της, η ΔΕΗ εξέδωσε το 2021 το πρώτο Ομόλογο Υψηλής Απόδοσης  στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο συμπεριλαμβάνει δείκτη βιωσιμότητας (sustainability KPI). Η ΔΕΗ έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 32% (Scope 1) το 2021, σε σχέση με το 2019. Επιπλέον, υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο που θα αυξήσει την ισχύ της παραγωγής της από ΑΠΕ σε 9,5 GW το 2026, από 3,4 GW που είναι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών)

Με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές ότι, συμβάλλει αποφασιστικά στις δεσμεύσεις της Ελλάδας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,  που είναι ένας και από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Οι επιστήμονες παρατηρούν αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη σε κάθε γεωγραφική περιοχή και σε όλο το φάσμα του κλιματικού συστήματος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ταχύτερη δράση. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, όπως η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκπομπές CO2 είναι μία από τις κύριες αιτίες της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, η ανθρώπινη δράση έχει ακόμη τη δυνατότητα να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία του κλίματος. Αυτό όμως απαιτεί μεγάλη, ταχεία και συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2. Ως η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και για το σκοπό αυτό έχουμε δεσμευθεί να θέσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Σχετικά με το Science Based Targets initiative:

Το Science Based Targets initiative (SBTi) είναι ένας παγκόσμιος φορέας που  προτρέπει τις επιχειρήσεις να θέτουν στόχους μείωσης των εκπομπών τους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το κλίμα. Στόχος είναι να υποστηρίξει  τις   επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά το ήμισυ πριν από το 2030 και να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές πριν από το 2050.

Η πρωτοβουλία είναι μια συνεργασία μεταξύ του CDP, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) και αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις του Συνασπισμού We Mean Business. Το SBTi θέτει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τον επιστημονικά τεκμηριωμένο καθορισμό στόχων, προσφέρει πόρους και καθοδήγηση για τη μείωση των εμποδίων κατά την υιοθέτηση τους και προβαίνει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση και έγκριση των στόχων των εταιρειών.

 

 

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!