Τέλη Κυκλοφορίας 2024: Τελευταία μέρα για την πληρωμή τους – Οι τρόποι εξόφλησης και τα πρόστιμα

Λήγει σήμερα 29/2 η διορία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Δέιτε αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά ανά κατηγορία, τη διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμή και τα πρόστιμα.

Τέλη Κυκλοφορίας 2024: Τελευταία μέρα για την πληρωμή τους – Οι τρόποι εξόφλησης και τα πρόστιμα

Λήγει σήμερα 29/2 η διορία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Δέιτε αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά ανά κατηγορία, τη διαδικασία εκτύπωσης και πληρωμή και τα πρόστιμα.

Σήμερα Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου λήγει η παράταση που έχει δοθεί για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2024. Όσοι δεν έχουν εξοφλήσει ακόμη το ποσό που αναλογεί στο οχήμά τους, μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ για να πληρώσουν στη συνέχεια. Θυμίζουμε πως δίνεται και η δυνατότητα εξόφλησής τους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Εκτύπωση ειδοποιητηρίου

Μπορούμε να κατεβάσουμε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας του 2024 από την πλατφόρμα myCAR. Η είσοδος διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet, ενώ θα πρέπει να έχουμε πρόχειρα τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Στη συνέχεια ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

 • Μπαίνουμε στην πλατφόρμα MyCar μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.aade.gr/mycar.
 • Επιλέγουμε «Είσοδος στην Εφαρμογή».
 • Πληκτρολογούμε του κωδικούς του Taxisnet και επιλέγουμε «Σύνδεση».
 • Πατάμε στην επιλογή «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Πατάμε στην επιλογή «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων».
 • Ελέγχουμε το ΑΦΜ, το έτος (2024) και συμπληρώνουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Στη συνέχεια πατάμε το «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας» για να κατεβάσουμε το ειδοποιητήριο και να το σώσουμε στη συσκευή (κινητό ή υπολογιστή) ή να το τυπώσουμε αν θέλουμε.

Εκτύπωση χωρίς κωδικούς TAXISnet

Εναλλακτικά μπορούμε να εκτυπώσουμε το ειδοποιητήριο για τα Τέλη κυκλοφορίας 2024 χωρίς κωδικούς TAXISnet, πατώντας στη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Συμπληρώνουμε τον Α.Φ.Μ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
 • Συμπληρώνουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Συμπληρώνουμε το έτος τελών κυκλοφορίας (2024).
 • Επιλέγουμε «Αναζήτηση».
 • Επιλέγουμε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση».

Διαδικασία πληρωμής

Το ειδοποιητήριο έχει έναν QR Code τον οποίο μπορούμε να σκανάρουμε για να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας ηλεκτρονικά, μέσω του κινητού ή του προσωπικού υπολογιστή. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας:

 • με επίσκεψη στην τράπεζα και κάνοντας χρήση του QR Code να πληρώσουν στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών,
 • μέσω web banking, όπου η πληρωμή γίνεται μέσω του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο,
 • με καταβολή του ποσού στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

Ποσά ανά κατηγορία & παραδείγματα

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2021 και μετά

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure/WLTP), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος.

 • Εκπομπές C02 : Ευρώ ανά γραμμάριο CO2
 • 0-122 g/km : 0 ευρώ
 • 123-139 g/km : 0,64 €
 • 140-166 g/km : 0,70 €
 • 167-208 g/km : 0,85 €
 • 209-224 g/km : 1,87 €
 • 225-240 g/km : 2,20 €
 • 241-260 g/km : 2,50 €
 • 261-280 g/km : 2,70 €
 • Πάνω από 281 g/km : 2,85 €

Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 160 g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 160 x 0,70 € = 112 €.

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.11.2010 έως 31.12.2020

Ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο) που αναγράφονται στην άδεια του οχήματος.

 • Εκπομπές C02 : Ευρώ ανά γραμμάριο CO2
 • 0-90 g/km : 0 €
 • 91-100 g/km: 0,90 €
 • 101-120 g/km: 0,98 €
 • 121-140 g/km: 1,20 €
 • 141-160 g/km : 1,85 €
 • 161-180 g/km : 2,45 €
 • 181-200 g/km : 2,78 €
 • 201-250 g/km : 3,05 €
 • Άνω των 251 g/km : 3,72 €

Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 150 g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 150 x 1,85 € = 277,5 €.

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2006 έως 31.10.2010

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

 • Κυλινδρισμός : Ποσό σε Ευρώ
 • Έως 300 κ.εκ. : 22 €
 • 301-785 κ.εκ. : 55 €
 • 786-1.071 κ.εκ. : 120 €
 • 1.072-1.357 κ.εκ. : 135 €
 • 1.358-1.548 κ.εκ.: 255 €
 • 1.549-1.738 κ.εκ. : 280 €
 • 1.739-1.928 κ.εκ. : 320 €
 • 1.929-2.357 κ.εκ. : 690 €
 • 2.358-3.000 κ.εκ. : 920 €
 • 3.001-4.000 κ.εκ. : 1.150 €
 • 4.001 κ.εκ. και άνω : 1.380 €

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2001 έως 31.12.2005

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

 • Κυλινδρισμός : Ποσό σε Ευρώ
 • Έως 300 κ.εκ. : 22 €
 • 301-785 κ.εκ. : 55€
 • 786-1.071 κ.εκ. : 120 €
 • 1.072-1.357 κ.εκ. : 135 €
 • 1.358-1.548 κ.εκ. : 240 €
 • 1.549-1.738 κ.εκ. : 265 €
 • 1.739-1.928 κ.εκ. : 300 €
 • 1.929-2.357 κ.εκ. : 630 €
 • 2.358-3.000 κ.εκ. : 840 €
 • 3.001-4.000 κ.εκ. : 1.050 €
 • 4.001 κ.εκ και άνω: 1.260 €

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά έως 31.12.2000

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

 • Κυλινδρισμός : Ποσό σε Ευρώ
 • Έως 300 κ.εκ. : 22 €
 • 301-785 κ.εκ. : 55 €
 • 786-1.071 κ.εκ. : 120 €
 • 1.072-1.357 κ.εκ. : 135 €
 • 1.358-1.548 κ.εκ. : 225 €
 • 1.549-1.738 κ.εκ. : 250 €
 • 1.739-1.928 κ.εκ. : 280 €
 • 1.929-2.357 κ.εκ. : 615 €
 • 2.358-3.000 κ.εκ. : 820 €
 • 3.001-4.000 κ.εκ. : 1.025 €
 • 4.001 κ.εκ. και άνω: 1.230 €

Υβριδικά αυτοκίνητα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί πριν τις 31/10/2010

 • έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας,
 • από 1.549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

Ηλεκτρικά & υδρογόνου

Τα ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες της πιο πάνω κατηγορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών, όπως και η μη καταβολή τους επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Πιο συγκεκριμένα, το ύψος του προστίμου είναι:

 • ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.
 • ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό ΔΧ.
Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!