Δακτύλιος: Ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν καθημερινά, χωρίς κανένα περιορισμό

Δείτε τι ακριβώς ισχύει με το σύστημα μονά-ζυγά, τα καινούρια και υβριδικά οχήματα, καθώς και ποια οχήματα εξαιρούνται των περιορισμών.

Δακτύλιος: Ποια αυτοκίνητα κυκλοφορούν καθημερινά, χωρίς κανένα περιορισμό

Δείτε τι ακριβώς ισχύει με το σύστημα μονά-ζυγά, τα καινούρια και υβριδικά οχήματα, καθώς και ποια οχήματα εξαιρούνται των περιορισμών.

Από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024, επανήλθαν τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ο γνωστός μας Δακτύλιος.

Δείτε παρακάτω τι ακριβώς ισχύει με το σύστημα μονά-ζυγά, τα καινούρια και υβριδικά οχήματα, καθώς και ποια οχήματα εξαιρούνται των περιορισμών.

Είσοδος στον Δακτύλιο: Μονά – Ζυγά

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον Δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο βάρος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά):

 • Τις μονές ημερομηνίες τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή σε μονό αριθμό).
 • Τις ζυγές ημερομηνίες τα οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό αριθμό).

Εξαιρούνται και κυκλοφορούν ελεύθερα στον Δακτύλιο

Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν ελεύθερα καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας:

 • Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
 • Τα υβριδικά αυτοκίνητα.
 • Τα οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου εκ κατασκευής οχημάτων (εργοστασιακή τοποθέτηση).
 • Τα αυτοκίνητα EURO 6, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km (σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC) και έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31/12/2020.
 • Τα αυτοκίνητα πρώτης ταξινόμησης σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1/1/2021 και μετά, με εκπομπές CO2 ως 145 g/km ((τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων-Worldwide Light Test Procedure/WLTP).
 • Τα οχήματα με ειδική άδεια για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.
 • Αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό.
 • Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.
 • Τα οχήματα των Πρεσβειών που φέρουν Διπλωματική Άδεια Κυκλοφορίας.
 • Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων επισκεπτών της Xώρας για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην Ελλάδα. Η υπαγωγή των εν λόγω αυτοκινήτων στις διατάξεις του παρόντος, γίνεται με βάση το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους.
  Επίσης αυτοκίνητα μισθωμένα από ξένους επισκέπτες της Xώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα οποία δύνανται να μεταφέρονται με μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή παραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.
 • Αυτοκίνητα ιατρών, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρική ταυτότητα, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου με μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
 • Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή μη για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι, το Άτομο Με Αναπηρία, θα είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
 • Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (όπως νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρία), με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής, θα έχει εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία και στο οποίο θα αναγράφεται, η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας.
 • Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ’ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ

 • Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών που ευρίσκεται εντός του δακτυλίου και μέχρι σαράντα (40) για εκτός, μέχρι επτά (7) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημερίδα, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων αυτών.
  Μέχρι δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων εφημερίδων της Αθήνας, και μέχρι δύο (2) της υπόλοιπης Ελλάδας, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών της Αθήνας, και μέχρι δύο (2) της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευθυντή των εφημερίδων και περιοδικών αυτών.
  Μέχρι δεκαπέντε (15) αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του Προέδρου τους.
 • Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
 • Μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ’ όσον οδηγούνται από ξένο ανταποκριτή.
 • Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, μέχρι οχτώ (8) αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του Δακτυλίου, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εκτός του Δακτυλίου, μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου και μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για εκτός, και μέχρι δώδεκα (12) αυτοκίνητα για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών τους.
 • Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού.
 • Από έξι (6) αυτοκίνητα για την Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, για την Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ, για την Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος και για την Πανελλαδική Ένωση Φωτοειδησεογράφων, για επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, με πίνακες που θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μόνο τα Δ.Σ. των Ενώσεών τους.

Τράπεζες, εταιρείες

 • Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία, η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Μέχρι επτά (7) αυτοκίνητα για την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για την Εθνική Τράπεζα, τέσσερα (4) αυτοκίνητα για κάθε άλλη Τράπεζα, ύστερα από έγγραφο των κεντρικών Διοικήσεων αυτών, και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
 • Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την επίβλεψη των έργων κατασκευής του «ΜΕΤΡΟ» και μέχρι είκοσι (20) οχήματα που χρησιμοποιεί η Ανάδοχος Κοινοπραξία του έργου της Γραμμής 4 του «ΜΕΤΡΟ» για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.

Πολιτικά κόμματα

Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή ως εξής:

 • Μέχρι εκατό (100) αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό κόμμα, μέχρι εξήντα πέντε (65) για το δεύτερο, μέχρι είκοσι (20) για το τρίτο, μέχρι δέκα επτά (17) για το τέταρτο, μέχρι δέκα τρία (13) για το πέμπτο, μέχρι δέκα (10) για το έκτο, μέχρι έξι (6) για το έβδομο και πέραν αυτού.
 • Αυτοκίνητα των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εξής: Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για το πρώτο πολιτικό κόμμα, μέχρι δέκα (10) για το δεύτερο, μέχρι τρία (3) για το τρίτο, μέχρι τρία (3) για το τέταρτο, μέχρι δύο (2) για το πέμπτο, ένα (1) για το έκτο και πέραν αυτού.
 • Μέχρι δύο αυτοκίνητα (2) για κάθε Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, μέχρι επτά (7) για τις ανάγκες των γραφείων Υπουργών και Υφυπουργών, μέχρι τρία (3) για τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων και του Προέδρου του Σ.ΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Ένα (1) αυτοκίνητο για κάθε Υπηρεσιακό Γραμματέα.
 • Ένα (1) αυτοκίνητο για κάθε τέως Βουλευτή (που δεν εξελέγη στις τελευταίες εκλογές εφόσον αυτές έγιναν κατά το χρόνο ισχύος του Δακτυλίου).
 • Μέχρι τριάντα δύο (32) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Βουλής των Ελλήνων, που καθορίζεται ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της και μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
 • Μέχρι τρία αυτοκίνητα (3) για τις ανάγκες κάθε πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Οργανισμοί, υπηρεσίες

 • Μέχρι δέκα επτά (17) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών, που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ’ όσον επιβαίνουν μόνοι στα αυτοκίνητά τους, με βάση πίνακα που θα υποβάλλει στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.
 • Μέχρι τρία αυτοκίνητα (3) της Γ.Σ.Ε.Ε., μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της ΓΕΣΕΒΕ, μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της ΑΔΕΔΥ και μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για το ΤΕΕ, μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για το ΕΒΕΑ.
 • Συνολικά μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι δέκα οκτώ (18) αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Μέχρι είκοσι (20) αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες (τέως Δ9: 10, τέως ΔΚΕΣΟ:5) της Περιφέρειας Αττικής.
 • Μέχρι δύο αυτοκίνητα (2) για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
 • Μέχρι δύο αυτοκίνητα (2) για τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους.

Φορτηγά

 • Μέχρι πέντε (5) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως της εταιρείας που έχει, τη συντήρηση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης ή τη συντήρηση του συστήματος διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής, στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή της.
 • Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων), εφ’ όσον μεταφέρουν τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή κάνουν διανομή τύπου.
 • Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων), από 21:00 έως και 09.00 της επόμενης, εφ’ όσον διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 177/14.12.2022 απόφαση – Β’ 7084/2022).
 • Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιόγραμμων, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέχουν άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου (περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο) σε περιοχές εντός του δακτυλίου.
  Η άδεια επαγγελματία πωλητή, αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, βάσει του οποίου αποδεικνύεται η περιοχή άσκησης εμπορίου. Η ανωτέρω άδεια θα βρίσκεται επί του οχήματος, θεωρημένη και σε ισχύ και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση καθοδόν ελέγχου.

Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αθηναίων

Αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου. Η ειδική κάρτα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από τον δακτύλιο και την είσοδό τους σε αυτόν, θα κινούνται μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου, αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του ιδιοκτήτη.

Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:

 • Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Αλεξάνδρας  – Ζαχάρωφ  – Λ. Μεσογείων  – Φειδιππίδου –  Μιχαλακοπούλου  – Σπ.
 • Μερκούρη – Ριζάρη – Λ. Βασ. Σοφίας – Βασ. Γεωργίου Α’ – Σταδίου – Αιόλου – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.
 • Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αιόλου – Σταδίου – Ερμού – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ.Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου -Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).
 • Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Ερμού – Πλατεία Συντάγματος – Λ. Αμαλίας – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Καλλιρρόης – Παναγή Τσαλδάρη – Χαμοστέρνας – Πειραιώς -Ερμού.
 • Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους και οδούς: Λ. Βασ. Σοφίας – Ριζάρη – Σπ. Μερκούρη – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Α. Φραντζή – Καλλιρρόης – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Σοφίας.

Οι ειδικές αυτές κάρτες θα φέρουν χρώμα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας, και θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση κατοικίας του κατόχου, και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Ειδικό σήμα της κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας

Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας στο δακτύλιο που δεν σχετίζονται με τον τύπο του οχήματος αλλά με ιδιότητα του οδηγού τους, χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούχων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος απαιτείται πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.  β’ και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4727/2020.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται από την εισαγωγή του Αριθμού Αναγνώρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

Ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος διενεργείται αυτομάτως από την ηλεκτρονική εφαρμογή, με άντληση των στοιχείων της παρ.  1, από τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

Το ειδικό σήμα φέρει:

 • α. μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
 • β. Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης του ειδικού σήματος.

Το ειδικό σήμα που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.  3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Το ειδικό σήμα εκτυπώνεται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε σε ηλεκτρονική καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο και επιδεικνύεται στα αρμόδια για την αστυνόμευση του μέτρου της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ελεγκτικά όργανα.

Το ειδικό σήμα εκδίδεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας, ο κύριος ή/και κάτοχος του οχήματος δύναται να το ανακτά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία της παρ.  3.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!