Μεταβίβαση οχήματος και myAuto οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους οδηγούς

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες παρουσιάστηκαν και είναι άμεσα διαθέσιμες στους πολίτες για να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Μεταβίβαση οχήματος και myAuto οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους οδηγούς

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες παρουσιάστηκαν και είναι άμεσα διαθέσιμες στους πολίτες για να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Χωρίς φυσική παρουσία θα γίνεται πλέον η μεταβίβαση οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, μέσω του gov.gr, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού του οχήματος επίσης ψηφιακά.

Η παρουσίαση των νέων υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου στο Μουσείο Αυτοκινήτου της Αθήνας από τους κ.κ. Κώστα Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μιχάλη Παπαδόπουλο, Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές.

Μεταβίβαση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης

Η διαδικασία της μεταβίβασης οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών πρέπει να αφορά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και η διαδικασία μεταβίβασης μπορεί να γίνει πλήρως ψηφιακά, χωρίς να χρειαστεί η μετάβαση και η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων σε καμία υπηρεσία του δημοσίου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

 • Να είναι φυσικά πρόσωπα τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής.
 • Να μεταβιβάζεται το 100% της κυριότητας του ΙΧ οχήματος σας (επιβατικό ή και δίκυκλο), το όχημα σας να είναι σε κίνηση και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
 • Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων -4- ετών).
 • Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας σε εσάς.
 • Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
 • Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.

Τα βήματα της διαδικασίας

Ο πωλητής επιλέγει το όχημα αποκλειστικής κατοχής του, που θέλει να μεταβιβάσει και αυτόματα από την εφαρμογή ελέγχονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνεχίσει την διαδικασία.

Επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που θα σταλεί η αίτηση και καταχωρεί τον ΑΦΜ του αγοραστή.

Ο αγοραστής λαμβάνει ενημέρωση με γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να εισέλθει στην εφαρμογή, να αποδεχτεί τη συναλλαγή και να δηλώσει αν θα παραλάβει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Αγοραστής και πωλητής, με την ολοκλήρωση της αίτησης, λαμβάνουν αυτόματα στη θυρίδα πολίτη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. Με την βεβαίωση αυτή ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Ο αγοραστής προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που δηλώθηκε στην αίτηση για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας προσκομίζοντας:

Την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο)

Το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Θα χρειαστείτε:

-τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

-τον ΑΦΜ του αγοραστή (αφορά τον πωλητή)

Υπηρεσία MyAuto

Σε αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες που διαθέτει η δημόσια διοίκηση για το όχημά σας.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για κάθε όχημα είναι:

 • τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
 • αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί
 • στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
 • το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου
 • στοιχεία ασφάλισης

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Οι πληροφορίες του οχήματος παρουσιάζονται ανά πηγή πληροφοριών (μητρώα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων).

Η υπηρεσία MyAuto αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο αυτοκινήτου στον οποίο σταδιακά θα προστίθενται και νέες πληροφορίες.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!