Άρση ακινησίας οχήματος και τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Πώς θα ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myCAR

Άρση ακινησίας οχήματος και τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Πώς θα ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myCAR

Σε ισχύ έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, για οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δηλώνουν άρση της ακινησίας τους.

Η δυνατότητα άρσης της ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης γίνεται άπαξ (μία φορά δηλαδή) εντός του 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Η διαδικασία άρσης ακινησίας γίνεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας mycar, όπως γίνεται και η θέση του οχήματος σε ακινησία.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Παράδειγμα: Άρση ακινησίας από τις 20 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου λογίζεται ως 4 μήνες. Έτσι για αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 500 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει το ποσό των 167 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να το θέσει εκ νέου σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Αν αυτή η μέρα είναι μη εργάσιμη (π.χ. Κυριακή) ή συμπίπτει με επίσημη αργία, τότε η θέση σε ακινησία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση.

Αν το σημείο θέσης ακινησίας του οχήματος είναι διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, τότε δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης του οχήματος σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, μείον του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αν π.χ. ο ιδιοκτήτης οχήματος πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για 2 μήνες, τότε το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο ποσό που αντιστοιχεί στους υπόλοιπους 10 μήνες. Παράδειγμα: Για όχημα με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 500 ευρώ, θα πληρώσει πρόστιμο 1.000-167= 837 ευρώ.

Άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, κατ’ εξαίρεση εντός του 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται έως το τέλος του έτους.

Στην περίπτωση αυτή, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας των ΔΟΥ διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονική ακινησία/άρση

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!