Τρίμηνη παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης

Για όσες λήγουν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021

Τρίμηνη παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης

Για όσες λήγουν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021

Σε νέα παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας) και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της λήψης μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας
COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της
χώρας.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται για 3 μήνες η ισχύς των:
1. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για
οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:
▫ με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού
διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου
2021
▫ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού
διαστήματος.
2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
▫ με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
▫ των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με
τη δ’ σχετική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!