Υπ. Μεταφορών: νέα παράταση και 200 € παράβολο για πινακίδες κυκλοφορίας σε ρυμουλούμενα – τρέιλερ

Μέχρι πότε ισχύει η νέα παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας για τρέιλερ και ρυμουλκούμενα.

Υπ. Μεταφορών: νέα παράταση και 200 € παράβολο για πινακίδες κυκλοφορίας σε ρυμουλούμενα – τρέιλερ

Μέχρι πότε ισχύει η νέα παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας για τρέιλερ και ρυμουλκούμενα.

Μια τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση στο ζήτημα έκδοσης στοιχείων κυκλοφορίας για χρήση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέιλερ), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσεως ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, δίνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σχετική τροπολογία.

Με τη νέα νομοθετική διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων – τρέιλερ, που είχαν παλαιότερα τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και δεν είχαν εκδώσει στοιχεία κυκλοφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας  που προέβλεπε η υπ’ αρ. 2805/2021 Υπουργική Απόφαση (δηλαδή, μέχρι 29/12/2023), να εκδώσουν στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), κατόπιν καταβολής παραβόλου, ύψους 200 ευρώ και εντός προθεσμίας πέντε μηνών, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης σε ΦΕΚ.

Επιπλέον, με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής και απρόσκοπτης διεκπεραίωσης των εργασιών των πολιτών, παρέχεται η δυνατότητα τουλάχιστον έως τέλος Σεπτεμβρίου 2024, να  τίθενται νομίμως σε κυκλοφορία τα ρυμουλκούμενα–τρέιλερ, εφόσον ήδη διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητα της οδικής ασφάλειας και για λόγους συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η νέα διάταξη δεν διευρύνει αόριστα το πεδίο των δικαιούχων της ρύθμισης, αλλά περιορίζεται αυστηρά σε όσους διαθέτουν Ε.Σ.Ρ. που εκδόθηκε πριν την 29η Δεκεμβρίου 2023.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!