Πώς γίνεται ψηφιακά η μεταβίβαση οχημάτων: Όλη η διαδικασία βήμα – βήμα

Δείτε πώς θα κάνετε online τη μεταβίβαση του οχήματος που πουλάτε ή αγοράζετε, από το κινητό ή τον υπολογιστή σας.

Πώς γίνεται ψηφιακά η μεταβίβαση οχημάτων: Όλη η διαδικασία βήμα – βήμα

Δείτε πώς θα κάνετε online τη μεταβίβαση του οχήματος που πουλάτε ή αγοράζετε, από το κινητό ή τον υπολογιστή σας.

Η μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί τρέξιμο. Μπορεί όμως να γίνει και ψηφιακά. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταβίβαση είναι διαθέσιμη μόνο για πολίτες εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και αφορά επιβατικά και δίκυκλα Ι.Χ. οχήματα των οποίων η κυριότητα ανήκει αποκλειστικά (100%), σε ένα φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να μεταβιβαστούν κατά 100% σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Με την ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης, καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών (ΚΤΕΟ, βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις) και καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποία ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα.

Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο, ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχήματος: Η διαδικασία βήμα-βήμα

Για τη διαδικασία μεταβίβασης οχήματος είναι απαραίτητη η σύνδεση στην πλατφόρμα και η υποβολή αιτήματος και των δύο μερών (πωλητή και αγοραστή).

Πωλητής

 • Μπείτε στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet, και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
 • Επιλέξτε από τη λίστα των οχημάτων σας, το όχημα που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε. Η διαδικασία της μεταβίβασης εμφανίζεται στην ιστοσελίδα με τα αναλυτικά στοιχεία του επιλεγμένου οχήματος.
 • Αφού επιλέξετε τη διαδικασία της μεταβίβασης, το σύστημα προβάλει συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών/βημάτων που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Επιλέξτε το κουμπί «Έναρξη Διαδικασίας».
 • Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), θα σας σταλεί κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό που έχετε δηλώσει και τον οποίο θα πρέπει να καταχωρήσετε στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να συνεχίσετε τη διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εγγραφείτε στο ΕΜΕπ για να μπορέσετε να προχωρήσετε.
 • Επιλέξτε την υπηρεσία από την οποία θέλετε να εξυπηρετηθείτε.
 • Συμπληρώστε το email επικοινωνίας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει email επικοινωνίας κατά την εγγραφή σας στο ΕΜΕπ, τότε θα συμπληρωθεί αυτόματα με δυνατότητα τροποποίησης, εφόσον επιθυμείτε.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία του τόπου μόνιμης κατοικίας σας. Επιλέξτε την Περιφέρεια, την Περιφερειακή ενότητα, τον Δήμο σας, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή (ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο).
 • Επιλέξτε το κουμπί «Επόμενο».
 • Στο βήμα αυτό περιμένετε τον αγοραστή να ολοκληρώσει τη διαδικασία που απαιτείται από την πλευρά του. Ο αγοραστής ενημερώνεται με email και SMS στα στοιχεία επικοινωνίας του που έχετε δηλώσει στο προηγούμενο βήμα. Όταν ο αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα λάβετε ειδοποίηση με email και sms ώστε να συνεχίσετε. Το κουμπί “Επόμενο” είναι πλέον ενεργό. Επιλέξτε το για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
 • Έπειτα θα ενημερωθείτε για το κόστος μεταβίβασης και τον τρόπο εξόφλησης του. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή. Επιλέγοντας «Επόμενο» θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή του κόστους μεταβίβασης.
 • Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα πρέπει να καταχωρηθεί η έγγραφη συμφωνία των μερών, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (υπογραφές του αγοραστή και του πωλητή στα αντίστοιχα πεδία που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας).
 • Ο αγοραστής (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του), να προσέλθει εντός 30 ημερών στην επιλεγμένη υπηρεσία μεταφορών, προσκομίζοντας την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη) και το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.
 • Πλέον, βλέπετε τη σύνοψή της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματος σας (Στοιχεία αίτησης, Πληρωμή, Στοιχεία παραλαβής νέας άδειας). Αφού τα ελέγξετε και συμφωνείτε με τα στοιχεία πατάτε το κουμπί «Υποβολή αίτησης»
 • Τέλος, μετά την υποβολή αίτησης εμφανίζεται η σελίδα με όλες τις πληροφορίες της αίτησης μεταβίβασης καθώς και ένας σύνδεσμος για την πρόσβαση στην ψηφιακά υπογεγραμμένη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης προϋποθέσεων μεταβίβασης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση έχει αναρτηθεί και στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα και μπορείτε να τη βρείτε στη λίστα με τα ψηφιακά έγγραφα που έχετε εκδώσει μέσω της πύλης gov.gr, στη σελίδα https://my.gov.gr/.

Αγοραστής

 • Όταν ο πωλητής ολοκληρώσει το 1ο βήμα της μεταβίβασης και καταχωρήσει τα στοιχεία του αγοραστή, ο αγοραστής θα λάβει μήνυμα ενημέρωσης (με email και SMS) σχετικά με το αίτημα μεταβίβασης του οχήματος.
 • Εφόσον λάβατε σχετικό μήνυμα για μεταβίβαση οχήματος, συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet στον ιστότοπο drivers-vehicles.services.gov.gr και επιλέξτε την κατηγορία “Άδειες Κυκλοφορίας”.
 • Στη νέα οθόνη έχει προστεθεί μια λίστα με τίτλο Μεταβιβάσεις στην οποία περιέχονται όλα τα οχήματα που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης προς εσάς.
 • Επιλέγοντας το όχημα που επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο όχημα και την τρέχουσα κατάστασή του. Επίσης παρέχονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος ο οποίος σας έστειλε το αίτημα μεταβίβασης. Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε στη μεταβίβαση του συγκεκριμένου οχήματος επιλέξτε το κουμπί «Μεταβίβαση οχήματος». Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε «Απόρριψη μεταβίβασης».
 • Το σύστημα προβάλει συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών/βημάτων που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Επιλέξτε το κουμπί «Έναρξη Διαδικασίας».
 • Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), θα σας σταλεί κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό που έχετε δηλώσει και τον οποίο θα πρέπει να καταχωρήσετε στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να συνεχίσετε τη διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εγγραφείτε στο ΕΜΕπ για να μπορέσετε να προχωρήσετε.
 • Επιλέξτε την υπηρεσία από την οποία θέλετε να εξυπηρετηθείτε.
 • Συμπληρώστε το email επικοινωνίας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει email επικοινωνίας κατά την εγγραφή σας στο ΕΜΕπ, τότε θα συμπληρωθεί αυτόματα με δυνατότητα τροποποίησης, εφόσον επιθυμείτε.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία του τόπου μόνιμης κατοικίας σας. Επιλέξτε την Περιφέρεια, την Περιφερειακή ενότητα, τον Δήμο σας, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Επιλέξτε το κουμπί «Επόμενο».
 • Στο επόμενο βήμα θα ενημερωθείτε για το κόστος μεταβίβασης και τον τρόπο εξόφλησης του. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή.
 • Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα πρέπει να καταχωρηθεί η έγγραφη συμφωνία των μερών, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (υπογραφές του αγοραστή και του πωλητή στα αντίστοιχα πεδία που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας).
 • Ο αγοραστής (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του), να προσέλθει εντός 30 ημερών στην επιλεγμένη υπηρεσία μεταφορών, προσκομίζοντας την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη) και το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.
 • Επίσης στο βήμα αυτό θα πρέπει να επιλέξετε αν για τη διαδικασία έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας θα παραστείτε ο ίδιος ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Στην περίπτωση εξουσιοδοτούμενου προσώπου θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και τον ΑΔΤ του καθώς και να φροντίσετε για την έκδοση νόμιμης εξουσιοδότησης.
 • Στο τελευταίο βήμα βλέπετε την σύνοψή της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματος σας (Στοιχεία αίτησης, Πληρωμή, Στοιχεία παραλαβής νέας άδειας). Αφού τα ελέγξετε και συμφωνείτε με τα στοιχεία πατάτε το κουμπί «Υποβολή αίτησης».
 • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης από τον αγοραστή η διαδικασία θα συνεχιστεί από τον πωλητή και όταν και εκείνος με την σειρά του πραγματοποιήσει την τελική υποβολή της αίτησης τότε θα μπορούν και οι δύο να δουν όλες τις πληροφορίες της αίτησης μεταβίβασης καθώς και τον σύνδεσμο για την πρόσβαση στην ψηφιακά υπογεγραμμένη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης προϋποθέσεων μεταβίβασης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση έχει αναρτηθεί και στην προσωπική σας ηλεκτρονική θυρίδα και μπορείτε να τη βρείτε στη λίστα με τα ψηφιακά έγγραφα που έχετε εκδώσει μέσω της πύλης gov.gr, στη σελίδα https://my.gov.gr/.

Οι προϋποθέσεις

Για να γίνει η ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση.
 • Να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
 • Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων 4 ετών).
 • Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στον τρέχοντα ιδιοκτήτη.
 • Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
 • Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.

Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης όπου αναγράφεται αναλυτικά η νέα διαδικασία Ψηφιακής Μεταβίβασης Οχήματος.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!