Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους της Ελλάδας

Δόθηκε τρίμηνη παράταση για την κατάρτιση των σχεδίων φόρτισης

Τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους της Ελλάδας

Δόθηκε τρίμηνη παράταση για την κατάρτιση των σχεδίων φόρτισης

Τουλάχιστον ένα σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους θα πρέπει να δημιουργήσουν οι Δήμοι της χώρας, στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης. Οι μεγάλοι και μεσαίοι Δήμοι πρόκειται να λάβουν περιθώριο επιπλέον τριών μηνών (η προθεσμία έληγε στις 31 Μαρτίου 2021) για την κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), λόγω των εμποδίων από την πανδημία του κορονοϊού. Οι μικροί Δήμοι έχουν περιθώριο έως τα τέλη Μαρτίου του 2022.

Σε συνέχεια του Οδικού Χάρτη για τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ερμηνευτική εγκύκλιο διευκολύνει τους Δήμους στην κατάρτιση των ΣΦΗΟ. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίζονται τα συγκεκριμένα βήματα και οι τεχνικές προδιαγραφές, με στόχο την ταχεία χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια.

Κατεβάστε εδώ την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδικότερα, με την ερμηνευτική εγκύκλιο, αποσαφηνίζονται οι όροι και καθορίζονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην εκπόνηση των Σχεδίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως ορίζεται, η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος σε:

Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης

Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες ,σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές

Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο

Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών

Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων

Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας

Καθορισμένες πιάτσες ταξί

Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται:

Ο συσχετισμός των ΣΦΗΟ με όλα τα στάδια του χωρικού σχεδιασμού

Η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου Φορέα Εκπόνησης ΣΦΗΟ, ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές

Ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών

Οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

Ο τρόπος συλλογής, καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και απεικόνισης του στα ψηφιακά αρχεία στο στάδιο της Ανάλυσης

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων – δημιουργίας χαρτών των ΣΦΗΟ

Ο τρόπος ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τμηματική υλοποίηση των ΣΦΗΟ εντός 3ετίας, καθώς και εντός 5ετίας

Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης των ΣΦΗΟ ως τις 30.06.2021, δεδομένου ότι αυτή λήγει στις 31.03.2021, αλλά για λόγους που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας έχει επέλθει καθυστέρηση.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!