Τροχαία: Σε καθημερινή βάση οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ

“Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους”, το μήνυμα που στέλνει μέσω του MotorOne η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Τροχαία: Σε καθημερινή βάση οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ

“Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους”, το μήνυμα που στέλνει μέσω του MotorOne η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Ελέγχους σε καθημερινή βάση για διαπίστωση παραβάσεων που εμποδίζει την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιεί η Τροχαία τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Απαντώντας στις ερωτήσεις του MotorOne, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στέλνει μήνυμα κοινωνικής υπευθυνότητας και καταγράφει τις συνηθέστερες παραβάσεις από τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις που έχουν τα οχήματα των ΑμεΑ (π.χ. θέσεις στάθμευσης);

Με το Π.Δ. 241/2005 (Α΄290) θεσπίστηκε το Δελτίο Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. Το εν λόγω δελτίο χορηγείται υπό προϋποθέσεις σε δικαιούχα πρόσωπα από τις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Η χρήση του Δελτίου γίνεται: α) Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες. β) Κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους, που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων. Ως ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Επιπλέον, ΑμεΑ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης έξωθεν της οικίας τους στο φορέα που είναι αρμόδιος για την οδό (Δήμος, Περιφέρεια), η οποία οριοθετείται με κατάλληλη σήμανση, όπου αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που μεταφέρει ΑμεΑ.

Επίσης, εξαιρούνται από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (όπως άτομα με αναπηρία), εφ’ όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση των αρμοδίων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας.

Ποιες είναι οι δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των ΑΜΕΑ στις πόλεις;

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας προγραμματίζονται σε καθημερινή βάση συστηματικοί – εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για παράνομες σταθμεύσεις στις ειδικές προσβάσεις (ράμπες) των πεζοδρομίων και στους ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.

Επιπρόσθετα, επιλαμβάνονται άμεσα και σε κάθε περίπτωση που γίνονται αποδέκτες καταγγελιών για καταλήψεις ειδικά παραχωρημένων χώρων στάθμευσης ΑμεΑ, ραμπών ΑμεΑ, κλπ παραβάσεων, που παρεμποδίζουν την κίνησή τους. Κατά την άσκηση της τεχνικής αστυνόμευσης και εφόσον διαπιστώνονται  ελλείψεις, απευθύνονται έγγραφα στους αρμόδιους φορείς, ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις τους.

Τέλος, αποτελεί και έχει ενταχθεί ως ενότητα στη διδασκαλία του μαθήματος «Κυκλοφοριακή Αγωγή», που πραγματοποιείται από Αξιωματικούς υπηρεσιών τροχαίας σε σχολεία.

Ποιες είναι οι συνηθέστερες παραβάσεις των υπολοίπων οδηγών; Τι πρέπει να γνωρίζουμε και που πρέπει να δίνουμε προσοχή όλοι οι υπόλοιποι χρήστες των δρόμων;

Οι συνηθέστερες παραβάσεις είναι αυτές της παράνομης στάθμευσης είτε σε ράμπες είτε σε ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. Αυτό στο οποίο πρέπει να δίνουν προσοχή οι οδηγοί είναι ότι τα ΑμεΑ είναι μια ξεχωριστή κατηγορία χρηστών της οδού και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους και να μην τους εμποδίζουμε την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και Υπηρεσίες προβαίνοντας σε παράνομες σταθμεύσεις.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!